รวมรีวิวกระดูกหัก/แตก/ร้าว
ส่วนต่างๆ
จากผู้ทาน Medwel

เลื่อนลงมาเรื่อยๆ เพื่อดูรีวิว

เคสที่: 11

คุณEarth: กระดูกหน้าแข้งขาแตก

เป็นมา 1 เดือน กระดูกไม่ติด

หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง (3 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกเชื่อมติดเร็วกว่าที่คิด และคนไข้แจ้งว่าหลังทานไม่มีอาการเจ็บ ไม่บวมตั้งแต่เริ่มทาน

เคสที่: 186

คุณNichatun: กระดูกต้นแขนแตก

หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานดีขึ้นมาก

เคสที่: 5

คุณDarcula: กระดูกขาหัก

ผ่าตัดดามเหล็กแล้ว

          หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง
          เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกติดกันดีแล้ว
          สามารถหัดเดินได้แล้ว

เคสที่: 14

คุณFon: กระดูกเข่าร้าว

เป็นมา 1 เดือน กระดูกไม่ติด

หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า มีกระดูกสร้างมาพอตรงที่ร้าวเยอะขึ้น กระดูกสมานดีขึ้น

เคสที่: 176

คุณ: กระดูกเท้าหัก กระดูกเชิงกรานหัก กระดูกหลังหัก

หลังผ่าตัดอาการแย่ลง

          หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
          เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกติดกันแล้ว

          กระดูกติดสวย
          กระดูกเท้าสมานติดดีแล้ว
          สามารถใส่ส้นสูงเดินได้ปกติแล้ว

พี่เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร
ผู้จัดการดาราดัง: กระดูกขาหัก

ปฏิเสธการผ่าตัด

          ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ MEDWEL
          ให้ผู้ช่วยมาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา

          หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
          เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกติดดีขึ้นมาก
          สามารถถอดเฝือกได้แล้ว และชมว่าสินค้าดีมากๆ

เคสที่: 254

นักกีฬาทีมชาติ: กระดูกเชิงกรานแตก

หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานกันดีแล้ว
ให้กลับมาปั่นจักรยานได้แล้ว

เคสที่: 127

คุณTop: กระดูกข้อศอกหัก

ได้รับการผ่าตัดดามเหล็กแล้ว

หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง (3 สัปดาห์)
เอกซเรย์พบว่ากระดูกสมานกันดีขึ้น มีการสร้างกระดูกเชื่อมกันชัดเจน

เคสที่: 174

คุณWannapha: กระดูกแขนหัก

ใส่เฝือกอยู่

          หลังทาน: MEDWEL 12 ซอง
          เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกติดกันแล้ว
          หมอบอกว่าติดไวมาก ทำให้ถอดเฝือกได้เร็วกว่ากำหนด

เคสที่: 17

คุณaoff: กระดูกต้นขาหัก

ผ่าตัดดามเหล็กแล้ว

          หลังทาน: MEDWEL 1 กล่อง
          เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า มีกระดูกสร้างสมานกันแล้ว

เคสที่: 26

คุณYoo: กระดูกเท้าแตก

เป็นมา 3 สัปดาห์ กระดูกไม่ติด

หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง (3 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานกันแล้วและให้คนไข้เริ่มฝึกเดินได้

เคสที่: 43

คุณBe: กระดูกต้นขาหัก ข้อมือหัก สะโพกหัก

ผ่าตัดดามเหล็กแล้ว

          หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง
          เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า
          กระดูกสะโพก+กระดูกข้อมือสมานติดกันแล้ว

เคสที่: 48

คุณสุทธิพัน: กระดูกขาหัก แขนหัก

เป็นมา 2 เดือน ใส่เฝือกอยู่

          หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง
          เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า
          กระดูกสมานดีขึ้น สามารถถอดเฝือกออกได้แล้ว

เคสที่: 62

คุณAoy: กระดูกแตก

เป็นมา 7 เดือนกระดูกไม่ติด

หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง (3 สัปดาห์)
คุณหมอแจ้งว่ากระดูกเชื่อมติดดีขึ้นมาก คนไข้สามารถเดินได้แล้ว

เคสที่: 94

คุณPanupong: กระดูกหน้าขาร้าวและหัก

หลังทาน: MEDWEL 1 กล่อง 
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกเข้าที่ดีมาก

เคสที่: 172

คุณวาดจันทร์: กระดูกแขนหัก

ผ่าตัดดามเหล็กแล้ว มีอาการปวดมาก 

          หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง
          เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า มีการสร้างกระดูกใหม่ขึ้นแล้ว
          กระดูกต่อกันแล้ว คนไข้ไม่มีอาการปวด

เคสที่: 135

คุณNui: กระดูกขาหักและแตก

หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง (3 สัปดาห์)
คนไข้แจ้งว่ากระดูกสมานดีขึ้น

เคสที่: 151

คุณPa: กระดูกเข่าร้าว 2-3 เซนติเมตร

หลังทาน: MEDWEL 1 กล่อง (1 สัปดาห์)
คนไข้อาการดีขึ้นมาก

เคสที่: 161

คุณ: ผู้สูงอายุ 74 ปี กระดูกสะโพกหัก

หลังทาน: MEDWEL 
ผลCT Scan คุณหมอแจ้งว่า กระดูกมีการเชื่อมติดกันมากขึ้น

เคสที่: 99

คุณRit: กระดูกนิ้วมือหัก

หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า มีกระดูกสร้างมาพอกที่หัก กระดูกสมานกันแล้ว ให้คนไข้ถอดเฝือกได้แล้ว

เคสที่: 77

คุณแสง: กระดูกส้นเท้า 2 ข้างแตก

ปฏิเสธการผ่าตัดกับคุณหมอ

หลังทาน: MEDWEL 1 เดือนกว่า
คนไข้แจ้งว่าอาการดีขึ้นเยอะ กระดูกสมานดี คนไข้สามารถเดินได้แล้ว

เคสที่: 59

คุณทาน: กระดูกขาหัก 

หลังทาน: MEDWEL 1 กล่อง (1 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสร้างขึ้นมาสมานเยอะมาก

เคสที่: 110

คุณAnn: กระดูกนิ้วเท้าหัก

หลังทาน: MEDWEL 6 วัน
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกเริ่มติด

หลังทานทั้งหมด 2 สัปดาห์
เอกซเรย์อีกครั้ง คุณหมอแจ้งว่ากระดูกนิ้วสมานติดดีแล้ว ให้คนไข้ถอดเฝือกได้แล้ว

เคสที่: 52

คุณKrittiya: กระดูกขาหัก

หลังทาน: MEDWEL 1 กล่อง (1 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานดีมาก

เคสที่: 86

คุณBen: กระดูกขาหัก

หลังทาน: MEDWEL 
คนไข้แจ้งว่า ว่าแผลตัดหายเร็วขึ้น

เคสที่: 173

คุณBe: กระดูกต้นขาหัก ข้อมือหัก สะโพกหัก

ผ่าตัดดามเหล็กแล้ว

          หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง
          เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า
          กระดูกสะโพก+กระดูกข้อมือสมานติดกันแล้ว

เคสที่: 110

คุณMaple: กระดูกแขนหัก

หลังทาน: MEDWEL 1 กล่อง (1 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกเชื่อมต่อเร็วมาก กระดูกเชื่อมต่อกันสนิท สามารถเล่นกีฬาได้แล้ว

เคสที่: 40

คุณWannarod: กระดูกขาขวาหัก เท้าบวม

ไม่ผ่าตัด

หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
คนไข้แจ้งว่ากระดูกเริ่มสมานติดแล้ว

เคสที่: 54

คุณBou: กระดูกต้นขาหัก ผ่าตัดดามเหล็กแล้ว

หลังทาน: MEDWEL 1 กล่อง (1 สัปดาห์)
คุณหมอแจ้งว่าแผลดีขึ้น

เคสที่: 58

คุณSorlah: กระดูกหัก

หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
คนไข้แจ้งว่าไม่มีอาการปวดกระดูกแล้ว

เคสที่: 111

คุณSahawat: กระดูกขาหัก

หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานติด 50% แล้ว

เคสที่: 165

คุณชรินทร์: กระดูกหน้าแข้งขาหัก

หลังทาน: MEDWEL 1 กล่อง 
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า อาการดีขึ้น

เคสที่: 177

คุณPhongsakorn: กระดูกขาหัก

หลังทาน: MEDWEL 3 วัน
คนไข้แจ้งว่าอาการดีขึ้นแล้ว

เคสที่: 103

คุณKai: กระดูกขาหัก กระดูกแขนหัก

หลังทาน: MEDWEL 1 กล่อง
คนไข้แจ้งว่า หายปวดตรงบริเวณที่กระดูกหักแล้ว และไม่มีอาการบวมแล้ว

เคสที่: 75

คุณBiw: กระดูกขาหัก 

เป็นมา 1 ปี 6 เดือน เคยทานอาหารเสริมและยามาหลายตัว กระดูกไม่ติด

หลังทาน: MEDWEL 1 เดือนกว่า 
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานดีขึ้น ให้ลงน้ำหนักเพิ่มได้เป็น 20กิโล จากเดิม 5กิโล

เคสที่: 33

คุณVii: กระดูกนิ้วเท้าหัก

          หลังทาน: MEDWEL 5 ซอง
          เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกติดกันแล้ว
          คุณหมอให้เดินได้แล้ว

เคสที่: 28

คุณWalanrat: กระดูกนิ้วเท้าหัก

หลังทาน: MEDWEL 8 วัน
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานติดกันแล้ว 50%

เคสที่: 12

คุณฟัด: กระดูกข้อเท้าหัก

ใส่เฝือกมาเกือบเดือนแล้ว

          หลังทาน: MEDWEL 1 กล่อง 
          คนไข้แจ้งว่า อาการดีขึ้น รอยช้ำหายหมดแล้ว

เคสที่: 119

คุณAnn: กระดูกนิ้วเท้าหัก

หลังทาน: MEDWEL 6 วัน
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกเริ่มติด

หลังทานทั้งหมด 2 สัปดาห์
เอกซเรย์อีกครั้ง คุณหมอแจ้งว่ากระดูกนิ้วสมานติดดีแล้ว ให้คนไข้ถอดเฝือกได้แล้ว

เคสที่: 120

คุณKK: กระดูกข้อเท้าแตก ตาตุ่มแตก

ผ่าตัดใส่น็อต เหล็ก สกรู

หลังทาน: MEDWEL 1 กล่อง (1 สัปดาห์)
คนไข้แจ้งว่า อาการบวมลดลงจนจะเป็นปกแล้ว

เคสที่: 19

คุณKwan: กระดูกตาตุ่มที่เท้าแตก

หลังทาน: MEDWEL 1 กล่อง (1 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานติดดีขึ้น

เคสที่: 145

คุณเอก: กระดูกสะโพกหัก

เป็นมา 4 เดือนแล้วกระดูกไม่ติด

หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
คนไข้แจ้งว่าอาการดีขึ้น อาการปวดลดลง

เคสที่: 152

คนไข้อายุ 60 ปี: กระดูกสันหลังแตกร้าว

มีอาการปวดหลังมาก ลุกเดินลำบาก

          หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
          คนไข้แจ้งว่า รู้สึกอาการดีขึ้น

เคสที่: 32

คุณNoom : กระดูกหัวเข่าร้าว

หลังทาน: MEDWEL  2 กล่อง ( 3 สัปดาห์)
คนไข้แจ้งว่ารู้สึกดีขึ้นมาก กระดูกหายเร็ว และสามารถงอเข่าได้ดีขึ้น

เคสที่: 66

คุณต้อง: กระดูกต้นขาแตกละเอียด

ได้รับการผ่าตัดดามเหล็กแล้ว
เป็นมา 3-4 เดือนกระดูกไม่ติด

หลังทาน: MEDWEL 1 กล่อง (1 สัปดาห์)
คนไข้แจ้งว่า กระดูกสมานติดแล้ว

เคสที่: 81

คุณToktak: กระดูกต้นขาหัก 2 ท่อน และกระดูกเท้าร้าว

ได้รับการผ่าตัดดามเหล็กแล้ว

หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง (3 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่ากระดูกสมานติดกัน 50% แล้ว

เคสที่: 97

คุณอั๋น: กระดูกหัวเข่าแตกร้าว

เป็นมา 1 อาทิตย์ ลงน้ำหนักไม่ได้ มีอาการปวดมาก

หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง (3 สัปดาห์)
คนไข้แจ้งว่าอาการดีขึ้น สามารถลุกขึ้นได้ไม่มีอาการเจ็บแล้ว

เคสที่: 7

คุณI: กระดูกขาหัก และกระดูกแขนหัก

หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกที่ขามีเนื้อกระดูกสร้างขึ้นมาเยอะมาก 80%
และตรงที่แขนหักกระดูกสมานติดดีแล้ว

เคสที่: 10

คุณGing: กระดูกขาหัก 

เป็นมา 3 เดือน กระดูกไม่ติด

หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
คนไข้แจ้งว่าช่วยเรื่องกระดูกได้ดี
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานติด 80 %

เคสที่: 63

คุณNooya: กระดูกต้นขาซ้ายหัก

ได้รับการผ่าตัดดามเหล็กจนถึงหัวเข่า

หลังทาน: MEDWEL เกือบ 3 กล่อง (เกือบ 1 เดือน)
คนไข้แจ้งว่าร่างกายดีขึ้นมาก แข็งแรงเร็ว แผลหายเร็ว

เคสที่: 21

คุณManeewan: กระดูกขาหัก และเส้นเอ็ขาด

หลังทาน: MEDWEL  3 กล่อง ( 4 สัปดาห์)
คนไข้แจ้งว่าอาการดีขึ้น

เคสที่: 88

คุณLek: กระดูกเข่าร้าว

          หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
          เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกเริ่มมีการสมานกัน

เคสที่: 106

คุณJeab: ล้มกระดูกหัก

เป็นมา 1 อาทิตย์

หลังทาน: MEDWEL 3 ซอง (3 วัน)
รอยช้ำห้อเลือดที่ฝ่าเท้าหาย และเดินได้ดีขึ้น

เคสที่: 4

คุณWalanrat: กระดูกหัก

หลังทาน: MEDWEL 8 ซอง (8 วัน)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานแล้ว 50%

เคสที่: 37

คุณป้า: กระดูกหัก

หลังทาน: MEDWEL 
เอกซเรย์หลังทานคนไข้แจ้งว่ากระดูกสมานเร็ว

เคสที่: 42

คุณMos: กระดูกหัก

หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง (3 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานติดดีขึ้นมาก

เคสที่: 74

คุณPop: กระดูกหัก

หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
เอกซเรย์คนไข้แจ้งว่า กระดูกสมานติดดี

เคสที่: 25

คุณธนเดช: กระดูกหัก

หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
เอกซเรย์คนไข้แจ้งว่า กระดูกสมานติดดี ถอดเฝือกแล้วและอยู่ในช่วงทำกายภาพ

เคสที่: 27

คุณ: กระดูกหัก

หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง (3 สัปดาห์)
คนไข้แจ้งว่าอาการเจ็บลดลง และแผลด้านนอกไม่อักเสบ

เคสที่: 44

คุณTang: กระดูกขาหัก

หลังทาน: MEDWEL 1 กล่อง (1 สัปดาห์)
คนไข้แจ้งว่าอาการดีขึ้น

เคสที่: 57

คุณMai: กระดูกขาหัก 3 อาทิตย์

หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง
คนไข้แจ้งว่ากระดูกเริ่มติดแล้ว

เคสที่: 68

คุณ: กระดูกต้นขาหัก

หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง
คนไข้แจ้งว่ากระดูกติดดีขึ้นแล้ว

เคสที่: 23

คุณ: กระดูกหัก

หลังทาน: MEDWEL 1 กล่อง (1 สัปดาห์)
คนไข้แจ้งว่าอาการดีขึ้น สามารถลุกเดินได้แล้ว

เคสที่: 82

คุณSomchin: กระดูกหัก

หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง (3 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่ากระดูกติดดีแล้ว คนไข้ถอดเฝือกได้แล้ว

เคสที่: 56

คุณPurita: กระดูกข้อเท้าซ้ายร้าว

เป็นมา 2 อาทิตย์กระดูกไม่ติด

หลังทาน: MEDWEL ไม่ถึง 2 กล่อง (ไม่ถึง 3 สัปดาห์)
คนไข้แจ้งว่า รอยช้ำลดลงมาก

เคสที่: 60

คุณสมนึก: กระดูกข้อเท้าหัก

หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง (3 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานกัน 70%แล้ว

เคสที่: 91

คุณKek huy: กระดูกเท้าแตก

หลังทาน: MEDWEL  2 กล่อง ( 3 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานติด 80% และให้ถอดเฝือกได้แล้ว

เคสที่: 93

คุณ: กระดูกข้อเท้าแตก

หลังทาน: MEDWEL  2 กล่อง ( 3 สัปดาห์)
คุณหมอแจ้งว่ากระดูกติดดีแล้ว คนไข้แจ้งว่าอาการดีขึ้น เท้าไม่บวม ไม่ปวดแล้ว

เคสที่: 108

คุณAnek: กระดูกข้อเท้าแตกร้าว

เป็นมาหลายเดือน มีอาการชา

          หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
          คนไข้แจ้งว่าอาการดีขึ้น เยี่ยมมาก อาการชาลดลงเหลือแค่15%

เคสที่: 113

คุณ: กระดูกข้อเท้าแตก

ใสเฝือกเดือนครึ่ง มีอาการปวด

          หลังทาน: MEDWEL 3 วัน
          คนไข้แจ้งว่า อาการปวดดีขึ้น

เคสที่: 64

คุณAnusorn: กระดูกไหปลาร้าหัก

หลังทาน: MEDWEL 1 กล่อง (1 สัปดาห์)
คนไข้แจ้งว่ารู้สึกดีขึ้น รสชาติอร่อยมาก

หลังทานทั้งหมดรวม 2 กล่อง (3 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานแล้ว

เคสที่: 79

คุณReny: กระดูกไหล่หัก

ได้รับการผ่าตัดแล้ว เป็นมา 1 เดือนกว่า

หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง (3 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานกันแล้ว

เคสที่: 101

คุณYupin: กระดูกไหล่หัก

หลังทาน: MEDWEL 3-4 วัน
คนไข้แจ้งว่า ตรงที่หักอาการดีขึ้น

เคสที่: 107

คุณนุช: กระดูกไหปลาร้าหัก

หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง (3 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานกันแล้ว

เคสที่: 46

คุณยาย: กระดูกแขนหัก เข้าเฝือก

หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง 
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานติดดีมาก เหมือนทากาวไว้

เคสที่: 31

คุณหน่อย: กระดูกนิ้วมือร้าว

หลังทาน: MEDWEL  3 กล่อง ( 4 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า ตรงรอยร้าวกระดูกสมานติดดีขึ้น

เคสที่: 34

คุณI: กระดูกขาหัก และกระดูกแขนหัก

หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกที่ขามีเนื้อกระดูกสร้างขึ้นมาเยอะมาก 80%
และตรงที่แขนหักกระดูกสมานติดดีแล้ว

เคสที่: 22

คุณปาล์ม: กระดูกแขนหัก

หลังทาน: MEDWEL  1 กล่อง ( 1 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานติดกันแล้ว

เคสที่: 69

คุณโต้ง: กระดูกหัวไหล่ร้าว และงอข้อศอกไม่ออก

หลังทาน: MEDWEL 1 กล่อง (1 สัปดาห์)
คนไข้แจ้งว่าอาการดีขึ้น งอข้อศอกออกได้แล้ว

เคสที่: 83

คุณดนตรี: กระดูกต้นแขนแตกร้าว

หลังทาน: MEDWEL  2 กล่อง ( 3 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานติดกันแล้ว คนไข้อาการดีขึ้นและอาการปวดลดลงเร็ว

เคสที่: 55

คุณReny: กระดูกไหล่หัก

ได้รับการผ่าตัดแล้ว เป็นมา 1 เดือนกว่า

หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง (3 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานกันแล้ว

เคสที่: 70

คุณอนุ: กระดูกสะโพกร้าว และกระดูกข้อแขนหัก

ได้รับการผ่าตัดดามเหล็ก

หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานกันดี อาการโดยรวมดีมาก

เคสที่: 131

คุณAnusorn: กระดูกไหปลาร้าหัก

หลังทาน: MEDWEL 1 กล่อง (1 สัปดาห์)
คนไข้แจ้งว่ารู้สึกดีขึ้น รสชาติอร่อยมาก

หลังทานทั้งหมดรวม 2 กล่อง (3 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานแล้ว

เคสที่: 143

คุณนุช: กระดูกไหปลาร้าหัก

หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง (3 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานกันแล้ว

เคสที่: 138

คุณDao: กระดูกหลังหัก

เป็นมา 20 วัน มีอาการปวดมาก เดินไม่ได้

หลังทาน: MEDWEL 1 กล่อง (1 สัปดาห์)
คนไข้แจ้งว่าอาการเจ็บน้อยลง

เคสที่: 124

คุณสุพัฒตรา: กระดูกสะโพกหัก

อายุ 93 ปี ผ่าตัดไม่ได้

หลังทาน: MEDWEL 5 กล่อง
คนไข้แจ้งว่าอาการดีขึ้น ไม่มีอาการเจ็บ

เคสที่: 157

คุณNakorn: กระดูกสะโพกหัก

ผ่าตัด ดามเหล็ก

หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง
คนไข้แจ้งว่าอาการดีขึ้น สามารถเดินได้ดีมากขึ้น

เคสที่: 158

คุณKitikun: กระดูกสะโพกหัก

ผ่าตัด ดามเหล็ก

หลังทาน: MEDWEL 6 กล่อง
เอกซเรย์ คุณหมอแจ้งว่า กระดูกมีการสมานกันดีมากขึ้น

เคสที่: 132

คุณNuch: กระดูกซี่โครงหลังหัก

หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่ากระดูกสมานกันดีขึ้นมาก คนไข้ไม่มีอาการปวดแล้ว

เคสที่: 24

คุณคนอง: กระดูกสะโพกหัก

          หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง
          คนไข้แจ้งว่าอาการดีขึ้น ไม่เจ็บ สามารถนั่งได้

เคสที่: 95

คุณอนุ: กระดูกสะโพกร้าว และกระดูกข้อแขนหัก

ได้รับการผ่าตัดดามเหล็ก

หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานกันดี อาการโดยรวมดีมาก

เคสที่: 154

คุณoratai: กระดูกที่ติดกับเชิงกรานหัก

ไม่ได้ผ่าตัด

          หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
          คนไข้แจ้งว่าอาการดีขึ้น เดินแล้วไม่ค่อยเจ็บ

เคสที่: 166

คุณDarcula: กระดูกใกล้สะโพกหัก

ผ่าตัดดามเหล็กแล้ว

          หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง
          เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกติดกันดีแล้ว
          สามารถหัดเดินได้แล้ว

เคสที่: 30

คุณMay: กระดูกหัก

หลังทาน: MEDWEL 1 กล่อง
คนไข้แจ้งว่า สามารถลุกขึ้นเดินเองได้แล้ว

เคสที่: 50

คุณA&O: กระดูกหัก

หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง 
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกติดดีขึ้น

เคสที่: 73

คุณญาญ่า: กระดูกหัก

หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง 
คนไข้แจ้งว่า หายเจ็บเร็วขึ้น

เคสที่: 8

คุณlala: กระดูกหัก

หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง 
คนไข้แจ้งว่า อาการดีขึ้นมาก

เคสที่: 36

คุณ: กระดูกหัก

หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง (3 สัปดาห์)
คนไข้แจ้งว่าอาการเจ็บลดลง และแผลด้านนอกไม่อักเสบ

เคสที่: 49

คุณPop: กระดูกหัก

หลังทาน: MEDWEL 3 กล่อง (4 สัปดาห์)
เอกซเรย์คนไข้แจ้งว่า กระดูกสมานติดดี

เคสที่: 84

คุณMos: กระดูกหัก

หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง (3 สัปดาห์)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานติดดีขึ้นมาก

เคสที่: 89

คุณป้า: กระดูกหัก

หลังทาน: MEDWEL 
เอกซเรย์หลังทานคนไข้แจ้งว่ากระดูกสมานเร็ว

เคสที่: 121

คุณWalanrat: กระดูกหัก

หลังทาน: MEDWEL 8 ซอง (8 วัน)
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานแล้ว 50%

เคสที่: 126

คุณนุชชี่: กระดูกหัก

หลังทาน: MEDWEL 2 กล่อง
เอกซเรย์คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสมานติดกันแล้ว